NTEko -- zajmuje się sprzedażą   i montażem przydomowych  oczyszczalni ścieków od 1996r. Ponieważ jest to nasza podstawowa działalność, posiadamy w dziedzinie oczyszczalni ogromne doświadczenie wynikające z praktyki (oczyszczalnie ścieków zamontowanych w różnorodnych warunkach i różnych systemach technologicznych).


NTEko  jest firmą która pozwala na osiągniecie maksymalnej efektywności działania dzięki pełnemu zaangażowaniu zespołu w każdą inwestycję. Każda osoba w firmie potrafi potencjalnemu klientowi udzielić wyczerpujących informacji na temat czekających go inwestycji w odniesieniu do specyfiki warunków występujących w danym przypadku. Zasadą firmy jest realizowanie inwestycji z pełną fachowością i z uwzględnieniem sugestii i wygody użytkownika.

W wyniku wnikliwych badań rynku wybraliśmy na partnera producenta bardzo dobrej jakości wszelkiego rodzaju zbiorników. Od samego początku działalności producenta na rynku Polskim jesteśmy jego przedstawicielem regionalnym i swym zasięgiem obejmujemy zachodnią część kraju.

Wypracowany system Obsługi Klienta umożliwia Mu podejmowanie odpowiednich decyzji na podstawie pełnych danych, na każdym etapie realizacji i polega na:

  • Kontakt potencjalnego klienta (telefoniczny lub przez Internet) udzielenie ogólnych informacji na temat proponowanych technologii, zaproszenie do biura celem sprecyzowania danego zagadnienia o informacje dotyczące specyfiki inwestycji.
  • Wizyta w biurze, wstępna ocena warunków wodno-gruntowych, rozmiarów inwestycji oraz zaproponowanie odpowiedniej w danym przypadku technologii lub sposobu odprowadzania ścieków itp. określenie lokalizacji oczyszczalni ścieków na podstawie mapy zasadniczej i względem naniesionych obiektów (ujęć wody, granic, budynków)
  • Wizja lokalna - określenie rzeczywistych warunków wodno-gruntowych poprzez dokonanie odwiertu, określenie poziomu wody gruntowej i klasy przepuszczalności gruntu. Wykonanie pomiarów poziomych i pionowych w danym terenie.
  • Przedstawienie konkretnej oferty materiałowo-cenowej
  • Uzgodnienie terminu i ostatecznych kosztów realizacji oraz warunków płatności a także podpisanie umowy-zlecenia.
  • Wykonanie i skompletowanie dokumentacji koniecznej do uzyskania odpowiednich pozwoleń (jeśli są wymagane)
  • Dostawa i montaż urządzeń wraz z wykonaniem koniecznych prac ziemnych.
  • Opracowanie dokumentacji powykonawczej, umożliwiającej odtworzenie instalacji podziemnej przy ogólnej inwentaryzacji geodezyjnej.
  • Możliwość zawarcia umowy serwisowej pozwalającej na systematyczne kontrolowanie poprawności działania oczyszczalni ścieków i terminowe wykonywanie czynności konserwacyjnych.

 

Strona nteko.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.

Akceptuję pliki cookies z tej strony.